Distributors
Naša Polisa O Privatnosti

Kompanija Kirby poštuje vašu privatnost. Možete posetiti web sajt kompanije Kirby da biste pročitali podatke o proizvodima i kompaniji bez potrebe da nam kažete ko ste i bez otkrivanja bilo kakvih ličnih podataka. Jedini podaci koje skupljamo i čuvamo tokom obične posete web sajtu su ime provajdera vaših internet usluga, web sajt koji vas je doveo do nas, strane koje ste tražili, kao i datum i vreme tih zahteva. Ove podatke koristimo za stvaranje statistike i merenje aktivnosti sajta kako bismo poboljšali korisnost poseta korisnika. Tokom obične posete web sajtu ne prikupljamo i ne čuvamo lične identifikacione podatke kao što su ime, poštanska adresa, adresa e-pošte, broj telefona ili broj socijalnog osiguranja.

Postoje slučajevi u kojima kompanija Kirby traži lične identifikacione podatke kako bi vam pomogla ili vam pružila uslugu. Ovi podaci, kao što su ime, poštanska adresa, adresa e-pošte, vrsta zahteva i dodatni podaci, prikupljaju se i čuvaju od strane kompanije Kirby na način koji odgovara vrsti ovih podataka i koriste se za ispunjenje korisnikovih zahteva. Ukoliko nam kažete da ne upotrebljavamo ove podatke kao osnovu za buduće kontakte, poštovaćemo vaš zahtev. Podatke koje nam pružate kompanija Kirby koristi za poboljšanje usluga koje vam pružamo. Oni se nikada ne daju bilo kom pojedincu ili kompaniji izvan kompanije Kirby.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo ne ustručavajte se da nas obavestite.

Autorsko pravo
Copyright © 2008 Kompanija Kirby, deo kompanije Scott Fetzer Company. Sva prava zadrzˇana. Celokupan tekst, slike, grafici, animacije, video materijal, muzika, zvukovi i drugi materijal na ovom sajtu podlezˇe zakonu o zasˇtiti prava i intelektualne svojine kompanije Kirby, njenih partnerskih i ovlasˇc´enih kompanija. Kompanija Kirby vlasnik je autorskih prava u odabiru, koordinaciji i ure?enju materijala na ovom sajtu. Ovi materijali ne mogu se kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju, niti se mogu menjati ili postavljati na druge sajtove.

Robne marke
Sve robne marke koje se pojavljuju na ovom sajtu podležu zakonu o zaštiti robnih marki Sjedinjenih Američkih Država za kompaniju Kirby. Ove robne marke uključuju, ali nisu ograničene na imena proizvoda (npr. Sentria™), imena proizvoda za čišćenje, logoe i ambleme. Nelicencirana upotreba svih robnih marki koji se nalaze na ovom sajtu strogo je zabranjena.

Kompanija Kirby zadržava pravo da menja svoje principe o privatnosti onako kako zahtevaju poslovnu potezi. Kompanija Kirby će u adekvatno vreme objaviti sve izmene ovih principa na svom web sajtu.